Product产品中心
UPS不间断电源 伊顿 制冷系统 伊顿-电力分配 伊顿-电源管理
伊顿ATS&STS 16A/30A(电源转换开关)
Eaton ATS Eaton ATS专为单一输入的用电设备提供冗余电源而设计,适用于功率不高于6kW的所有负载,可确保设备在切换电源时保持电源不中断。
  • 性能特点
  • 技术参数

Eaton ATS – 产品特性

Eaton ATS – 技术参数

产品快照
额定电流 16A&30A
额定电压 208/220/230/240 V + / -12%
额定频率 50/60 Hz
STS 型号
物料号 额定电流 输入连接 输出连接
9001-5016-00P 16A 2 x GB 16A 4 x GB 10A + GB 16A + Hardwired
9001-5017-00P 16A 2 x IEC C20 8 x IEC C13 + 1 x IEC C19
9001-5018-00P 16A 2 x IEC C20 8 x IEC C13 + 1 x IEC C19
P-EATS30N 30A Hardwired Hardwired